ikona Pikona R
108/2010 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velká Niva a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
108/2010 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velká Niva a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 108/2010 Sb.
Částka 39
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 8. 4. 2010
Rozeslán dne 19. 4. 2010
Platnost od 19. 4. 2010
Účinnost od 1. 6. 2010
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Velká Niva a stanoví se její bližší ochranné podmínky.
Předmět ochrany

  1. Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Velká Niva.
  2. Předmětem ochrany je rozlehlé nivní rašeliniště s přirozenými lesními porosty tvořenými zejména podmáčenými rašelinnými smrčinami a blatkovými bory s výskytem vzácných a ohrožených druhů živočichů a rostlin, včetně biotopu a populace borovice blatky (Pinus uncinata). Předmětem ochrany jsou rovněž typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem vyhlášena Evropsky významná lokalita Šumava a které se nacházejí na území národní přírodní rezervace.

Účinnost 1.6.2010.