296/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel
ikona P
Číslo předpisu 296/2004 Sb.
Částka 96
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 28. 4. 2004
Rozeslán dne 14. 5. 2004
Platnost od 14. 5. 2004
Účinnost od 14. 5. 2004
Novelizuje předpis 177/2000 Sb.
Provádí předpis 133/2000 Sb.
Novelizován předpisem 661/2004 Sb., 299/2006 Sb., 84/2011 Sb., 5/2015 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) a změna vyhlášky č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Ministerstva vnitra stanoví k provedení zákona o evidenci obyvatel:

  • Technický způsob předávání rodných čísel na výdejová místa a přidělování rodných čísel výdejovým místem,
  • způsob a podmínky provádění kontroly údajů v informačním systému evidence obyvatel a
  • vzory příslušných tiskopisů.

Změna vyhlášky č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.
Změny v ustanoveních:

  • §1 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §13a a §13b se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1) až č. 6) zrušují,
  • Přílohy č. 1 až č. 3a se zrušují.

Účinnost změn 14.5.2004.