368/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 368/2014 Sb.
Částka 145
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 31. 12. 2014
Rozeslán dne 31. 12. 2014
Platnost od 31. 12. 2014
Účinnost od 15. 1. 2015
Platnost do 28. 2. 2015
Provádí předpis 201/1997 Sb.
Zrušen předpisem 33/2015 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců.
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje pro rok 2015 platovou základnu ve výši 63 919,80 Kč.