438/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 438/2017 Sb.
Částka 157
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 1. 12. 2017
Rozeslán dne 15. 12. 2017
Platnost od 15. 12. 2017
Účinnost od 30. 12. 2017
Provádí předpis 201/1997 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.

Sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí se vyhlašuje výše platové základny pro určení platu státních zástupců pro rok 2018 ve výši 75 810,60 Kč.