238/2002 Sb. - O získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů - úplné znění zákona č. 247/2000 Sb.
Číslo předpisu 238/2002 Sb.
Částka 90
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 30. 6. 2000
Rozeslán dne 9. 5. 2002
Platnost od 9. 5. 2002
Účinnost od 9. 5. 2002
Úplné znění pr. př. 247/2000 Sb.