61/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/99 Sb., kterým se mění zákon č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/92 Sb., a zákon č. 356/99 Sb., kterým se mění zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 61/2001 Sb.
Částka 21
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 1. 2001
Rozeslán dne 19. 2. 2001
Platnost od 19. 2. 2001
Účinnost od 19. 2. 2001
Novelizuje předpis 20/1987 Sb., 455/1991 Sb., 356/1999 Sb., 361/1999 Sb.