73/1990 Sb. - Zákon o civilní službě
ikona P
Číslo předpisu 73/1990 Sb.
Částka 17
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 14. 3. 1990
Rozeslán dne 14. 3. 1990
Platnost od 14. 3. 1990
Účinnost od 14. 3. 1990
Platnost do 15. 1. 1992
Novelizován předpisem 175/1990 Sb.
Zrušen předpisem 18/1992 Sb.