62/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 62/2005 Sb.
Částka 16
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 5. 1. 2005
Rozeslán dne 8. 2. 2005
Platnost od 8. 2. 2005
Účinnost od 8. 2. 2005
Novelizuje předpis 72/2000 Sb.
Novelizován předpisem 72/2000 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů.
Změny:

  • V §2 odst. 4 se za slova "ve správních obvodech obcí s pověřeným obecním úřadem" vkládá čárka.

Účinnost změn 8.2.2005.