317/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů
ikona P
Číslo předpisu 317/2001 Sb.
Částka 122
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 8. 2001
Rozeslán dne 7. 9. 2001
Platnost od 7. 9. 2001
Účinnost od 1. 1. 2002
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 40/1964 Sb., 358/1992 Sb.
Novelizován předpisem 89/2012 Sb.