104/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 104/2015 Sb.
Částka 43
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 4. 2015
Rozeslán dne 4. 5. 2015
Platnost od 4. 5. 2015
Účinnost od 1. 1. 2016
Novelizuje předpis 458/2000 Sb., 67/2013 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a
 2. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

Změny:

 • Změna zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • §6 „Rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům“ včetně nadpisu - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje,
  • §8 (změny),
  • §13 „Pokuta za prodlení s nepeněžitým plněním“ včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §14a „Zmocňovací ustanovení“ včetně nadpisu.

Čl. II - Přechodná ustanovení >>

 • Změna v §98a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.