29/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska o spolupráci v oblasti školství a vědy
ikona P
Číslo předpisu 29/2019 Sb. m. s.
Částka 19
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 20. 5. 2019
Rozeslán dne 13. 6. 2019
Platnost od 20. 5. 2019
Účinnost od 28. 6. 2019
Poznámka k účinnosti Platnost do 31. prosince 2021.
Anotace

Sjednání Dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska o spolupráci v oblasti školství a vědy.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. května 2019 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska o spolupráci v oblasti školství a vědy.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 24 odst. 1 dnem podpisu.