154/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/95 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 154/2009 Sb.
Částka 46
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 5. 2009
Rozeslán dne 4. 6. 2009
Platnost od 4. 6. 2009
Účinnost od 4. 6. 2009
Novelizuje předpis 89/1995 Sb., 218/2000 Sb., 248/2000 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

  1. č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů,
  2. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a
  3. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

  • Změna v zákoně č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nová část pátá "EVROPSKÉ SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI" (§18a až §18h) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 7, 7a, 7b, 7c, 7d a 7e; dosavadní část pátá se označuje jako část šestá.
  • Změna v §7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 4.6.2009.