24/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví paušální částka nákladů vynaložených státem v souvislosti s předáním odsouzených
ikona P
Číslo předpisu 24/2002 Sb.
Částka 10
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 8. 1. 2002
Rozeslán dne 17. 1. 2002
Platnost od 17. 1. 2002
Účinnost od 17. 1. 2002
Platnost do 31. 12. 2013
Provádí předpis 141/1961 Sb.
Zrušen předpisem 361/2013 Sb.