54/2024 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 54/2024 Sb.
Částka 54
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 2. 2024
Rozeslán dne 7. 3. 2024
Platnost od 7. 3. 2024
Účinnost od 22. 3. 2024
Novelizuje předpis 133/1985 Sb.
Anotace

Změna §31 a vkládá nový §69c do zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.