13/1961 Sb. - Vyhláška, kterou se vydávají směrnice o provádění rozhodčího řízení v pracovních sporech státních zaměstnanců
ikona P
Číslo předpisu 13/1961 Sb.
Částka 5
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 28. 1. 1961
Rozeslán dne 17. 2. 1961
Platnost od 17. 2. 1961
Účinnost od 1. 4. 1961
Platnost do 29. 12. 1965
Provádí předpis 120/1950 Sb.
Zrušen předpisem 65/1965 Sb.