122/1975 Sb. - Zákon o zemědělském družstevnictví
ikona P
Číslo předpisu 122/1975 Sb.
Částka 29
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 13. 11. 1975
Rozeslán dne 19. 11. 1975
Platnost od 19. 11. 1975
Účinnost od 1. 1. 1976
Platnost do 28. 6. 1988
Ruší předpis 49/1959 Sb., 47/1968 Sb., 2/1972 Sb.
Novelizován předpisem 111/1984 Sb.
Prováděn předpisem 137/1975 Sb., 138/1975 Sb., 159/1975 Sb., 160/1975 Sb., 110/1976 Sb., 111/1976 Sb., 137/1979 Sb., 120/1985 Sb., 121/1985 Sb., 140/1985 Sb., 24/1986 Sb., 26/1986 Sb.
Zrušen předpisem 90/1988 Sb.