159/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
ikona P
Číslo předpisu 159/2018 Sb.
Částka 82
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Českého statistického úřadu
Přijat dne 31. 7. 2018
Rozeslán dne 9. 8. 2018
Platnost od 9. 8. 2018
Účinnost od 1. 9. 2018
Provádí předpis 89/1995 Sb., 48/1997 Sb.
Novelizován předpisem 253/2019 Sb., 67/2020 Sb., 385/2020 Sb., 217/2021 Sb., 385/2021 Sb., 80/2022 Sb., 302/2022 Sb.
Anotace

Zavedení klasifikace Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG.

Český statistický oznamuje s účinností od 1. září 2018 zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG.