590/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 590/2020 Sb.
Částka 240
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 21. 12. 2020
Rozeslán dne 31. 12. 2020
Platnost od 31. 12. 2020
Účinnost od 31. 12. 2020
Provádí předpis 201/1997 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.

Sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí se vyhlašuje výše platové základny pro určení platu státních zástupců pro rok 2021 ve výši 90 784,80 Kč.