540/2005 Sb. - Vyhláška o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
ikona P
Číslo předpisu 540/2005 Sb.
Částka 184
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 15. 12. 2005
Rozeslán dne 30. 12. 2005
Platnost od 30. 12. 2005
Účinnost od 1. 1. 2006
Poznámka k účinnosti Ustanovení §4, §5 odst. 5, §6 odst. 2, §7 odst. 3, §9 odst. 3, §10 odst. 2, §11 odst. 2, §12 odst. 5, §13 odst. 2, §14 odst. 2, §15 odst. 2, §16 odst. 3 a 4, §17 odst. 2, §18 odst. 3, §19 odst. 2 a §20 odst. 2 nabývají účinnosti dne 1.7.2006.
Ruší předpis 306/2001 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Novelizován předpisem 41/2010 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Vyhláška Energetického regulačního úřadu stanoví požadovanou kvalitu dodávek a služeb souvisejících s regulovanými činnostmi v elektroenergetice, včetně výše náhrad za její nedodržení, lhůt pro uplatnění nároku na náhrady, a postupy pro vykazování dodržování kvality dodávek a služeb.

Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 306/2001 Sb.
, o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, se zrušuje.

Účinnost dnem 1.1.2006, s výjimkou ustanovení §4, §5 odst. 5, §6 odst. 2, §7 odst. 3, §9 odst. 3, §10 odst. 2, §11 odst. 2, §12 odst. 5, §13 odst. 2, §14 odst. 2, §15 odst. 2, §16 odst. 3 a 4, §17 odst. 2, §18 odst. 3, §19 odst. 2 a §20 odst. 2, která nabývají účinnosti dnem 1.7.2006.