200/1999 Sb. - Vyhláška, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny a její ochranné pásmo a stanovují její bližší ochranné podmínky
ikona P
Číslo předpisu 200/1999 Sb.
Částka 68
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 16. 8. 1999
Rozeslán dne 15. 9. 1999
Platnost od 15. 9. 1999
Účinnost od 15. 9. 1999
Novelizuje předpis 395/1992 Sb.
Provádí předpis 114/1992 Sb.