332/2016 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7. a 8. října 2016
ikona P
Číslo předpisu 332/2016 Sb.
Částka 130
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Státní volební komise
Přijat dne 10. 10. 2016
Rozeslán dne 11. 10. 2016
Platnost od 11. 10. 2016
Účinnost od 26. 10. 2016
Provádí předpis 130/2000 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.
Sdělením Státní volební komise se vyhlašují a uveřejňují celkové výsledky voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7. a 8. října 2016.