495/2006 Sb. - Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání
ikona P
Číslo předpisu 495/2006 Sb.
Částka 162
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 7. 11. 2006
Rozeslán dne 16. 11. 2006
Platnost od 16. 11. 2006
Účinnost od 16. 11. 2006
Platnost do 15. 3. 2012
Ruší předpis 260/2000 Sb., 208/2003 Sb.
Provádí předpis 329/1999 Sb.
Novelizován předpisem 172/2008 Sb.
Zrušen předpisem 79/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.
Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí stanoví vzory diplomatických a služebních pasů a vzory tiskopisů žádostí o jejich vydání.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 260/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).
  2. Vyhláška č. 208/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 260/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).

Účinnost 16.11.2006.