189/1993 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 576/90 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona č. 579/91 Sb., zákona č. 166/92 Sb., zákona č. 516/92 Sb. a zákona č. 10/93 Sb., a doplňuje zákon č. 424/91 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/91 Sb. a zákona č. 68/93 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 189/1993 Sb.
Částka 48
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 15. 6. 1993
Rozeslán dne 15. 7. 1993
Platnost od 15. 7. 1993
Účinnost od 15. 7. 1993
Novelizuje předpis 576/1990 Sb., 424/1991 Sb.
Novelizován předpisem 218/2000 Sb.