93/2003 Sb. - Sdělení o zavedení Číselníku objektů s čísly domovními (ČOBJ-D)
ikona P
Číslo předpisu 93/2003 Sb.
Částka 38
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Českého statistického úřadu
Přijat dne 17. 3. 2003
Rozeslán dne 7. 4. 2003
Platnost od 7. 4. 2003
Účinnost od 1. 4. 2003
Provádí předpis 89/1995 Sb.