Opatření č.j. 343/35 110/95, kterým se stanoví postup účtování o státním majetku určeném pro potřeby hospodářské mobilizace, hospodářských opatření pro zabezpečení obrany a civilní ochrany
ikona P
Číslo předpisu REG 955201
Částka 52
Druh předpisu opatření
Druh předpisu (podrobně) opatření ministerstva
Přijat dne 22. 9. 1995
Rozeslán dne 22. 9. 1995
Platnost od 22. 9. 1995
Účinnost od 22. 9. 1995
Provádí předpis 563/1991 Sb.