141/1829 sb.z.pol. - Dekret dvorské kanceláře, jímž uděleno nekatolickým duchovním správcům oprávnění vésti matriky křestní, oddací a úmrtní
Číslo předpisu 141/1829 sb.z.pol.
Druh předpisu dekret
Druh předpisu (podrobně) ostatní
Přijat dne 26. 11. 1829
Platnost do 31. 12. 1949
Zrušen předpisem 268/1949 Sb.