16/1994 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 520/1990 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, ve znění nařízení vlády č. 221/1991 Sb., nařízení vlády č. 261/1992 Sb. a nařízení vlády č. 11/1993 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 16/1994 Sb.
Částka 5
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 22. 12. 1993
Rozeslán dne 25. 1. 1994
Platnost od 25. 1. 1994
Účinnost od 25. 1. 1994
Platnost do 31. 12. 1994
Novelizuje předpis 520/1990 Sb.
Zrušen předpisem 262/1994 Sb.