71/1971 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení v oboru vojenského soudnictví
ikona P
Číslo předpisu 71/1971 Sb.
Částka 21
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 26. 7. 1971
Rozeslán dne 23. 8. 1971
Platnost od 23. 8. 1971
Účinnost od 1. 10. 1971
Platnost do 31. 7. 1980
Ruší předpis 51/1965 Sb.
Provádí předpis 141/1961 Sb.
Zrušen předpisem 75/1980 Sb.