363/2013 Sb. - Nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv
ikona P
Číslo předpisu 363/2013 Sb.
Částka 143
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 30. 10. 2013
Rozeslán dne 20. 11. 2013
Platnost od 20. 11. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Provádí předpis 89/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje vzorové poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory podnikatele a náležitosti vzorového formuláře pro odstoupení od těchto smluv.
Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.

Účinnost 1.1.2014.