264/2009 Sb. - Nařízení vlády o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací delší než 500 metrů
ikona P
Číslo předpisu 264/2009 Sb.
Částka 79
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 20. 7. 2009
Rozeslán dne 21. 8. 2009
Platnost od 21. 8. 2009
Účinnost od 1. 9. 2009
Provádí předpis 13/1997 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Předmět úpravy
Nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje náležitosti bezpečnostní dokumentace tunelu nad 500 m, bezpečnostní požadavky na tunel, vzor zprávy o mimořádných událostech v tunelu, vymezení činnosti pověřené osoby při koordinaci opatření k zajištění bezpečnosti provozu tunelu a požadavky na její odbornou kvalifikaci a praxi.

Účinnost 1.9.2009.