342/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 342/2017 Sb.
Částka 117
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 25. 9. 2017
Rozeslán dne 19. 10. 2017
Platnost od 19. 10. 2017
Účinnost od 1. 11. 2017
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bod 5 nabývá účinnosti 1.1.2018.
Novelizuje předpis 304/2014 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců.

Změny v ustanoveních:

  • §2, §5, §6 (změny),
  • přílohy č. 2 a č. 3 - nové znění,
  • bod 5. - změna s účinností od 1.1.2018
    • příloha č. 3 - nové znění.