147/1968 Sb. - Vyhláška, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 64/1965 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o cestovních dokladech
ikona P
Číslo předpisu 147/1968 Sb.
Částka 42
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 12. 11. 1968
Rozeslán dne 19. 11. 1968
Platnost od 19. 11. 1968
Účinnost od 19. 11. 1968
Platnost do 10. 5. 1970
Novelizuje předpis 64/1965 Sb.
Zrušen předpisem 44/1970 Sb.