458/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a využitím elektronického kontrolního systému a způsob jejich úhrady
ikona P
Číslo předpisu 458/2009 Sb.
Částka 145
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 11. 12. 2009
Rozeslán dne 22. 12. 2009
Platnost od 22. 12. 2009
Účinnost od 1. 1. 2010
Provádí předpis 141/1961 Sb.
Novelizován předpisem 151/2016 Sb., 224/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).
Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady stanoví podle §152 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

Účinnost 1.1.2010.