101/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 101/2013 Sb.
Částka 46
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 3. 2013
Rozeslán dne 25. 4. 2013
Platnost od 25. 4. 2013
Účinnost od 1. 7. 2013
Novelizuje předpis 361/2000 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).

  • Změny jsou provedeny v ustanoveních §87, §87a, §102 a §137 zákona.

Účinnost změn 1.7.2013.