444/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 444/2017 Sb.
Částka 158
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 12. 12. 2017
Rozeslán dne 15. 12. 2017
Platnost od 15. 12. 2017
Účinnost od 1. 1. 2018
Novelizuje předpis 518/2004 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Změny v ustanoveních:

  • nadpis části druhé včetně odkazu zní: "PŘÍSPĚVEK NA ZŘÍZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA PRO OSOBU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU PROVOZNÍCH NÁKLADŮ VYNALOŽENÝCH V SOUVISLOSTI SE ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (K §77 odst. 1 zákona)",
  • §6, §8, §9 - nové znění,
  • nadpis části třetí včetně odkazu zní: "CHRÁNĚNÝ TRH PRÁCE (K §78 odst. 11 zákona)",
  • §14a se zrušuje,
  • odkaz pod nadpisem části čtvrté zní: "(K §81 odst. 6 zákona)".