150/1992 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích
ikona P
Číslo předpisu 150/1992 Sb.
Částka 33
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 12. 3. 1992
Rozeslán dne 24. 4. 1992
Platnost od 24. 4. 1992
Účinnost od 24. 4. 1992
Platnost do 30. 6. 2000
Novelizuje předpis 110/1964 Sb.
Zrušen předpisem 151/2000 Sb.