372/2004 Sb. - Nařízení vlády o poskytování náhrad některých výdajů státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce státního zástupce v zahraničí
ikona P
Číslo předpisu 372/2004 Sb.
Částka 121
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 2. 6. 2004
Rozeslán dne 21. 6. 2004
Platnost od 21. 6. 2004
Účinnost od 1. 7. 2004
Provádí předpis 119/1992 Sb.
Novelizován předpisem 538/2005 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách.
Nařízení vlády upravuje poskytování náhrad některých výdajů státnímu zástupci, který byl přidělen k výkonu funkce státního zástupce k jinému orgánu nebo organizaci v zahraničí, pokud mu tímto orgánem nebo organizací není poskytována odměna za výkon funkce.
Druhy náhrad

  1. Státnímu zástupci přísluší náhrada zvýšených životních nákladů.
  2. Státní zastupitelství, k němuž byl státní zástupce přidělen nebo přeložen k výkonu funkce, může poskytovat státnímu zástupci i náhradu
    a) zvýšených vybavovacích výdajů,
    b) jízdních výdajů a výdajů za ubytování při některých cestách do České republiky a zpět,
    c) výdajů spojených s přepravou osobních věcí.

Účinnost 1.7.2004.