Stanovení použití metodiky účetnictví a účetní uzávěrky a její změny a doplňky pro účetní období roku 1993 v bankách
ikona P
Číslo předpisu REG 9211203
Částka 112
Druh předpisu oznámení
Druh předpisu (podrobně) oznámení ministerstva
Přijat dne 9. 11. 1992
Rozeslán dne 10. 12. 1992
Platnost od 10. 12. 1992
Účinnost od 1. 1. 1993
Platnost do 25. 4. 1994
Provádí předpis 563/1991 Sb.
Zrušen předpisem REG 942301