375/2017 Sb. - Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
ikona P
Číslo předpisu 375/2017 Sb.
Částka 131
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 23. 10. 2017
Rozeslán dne 13. 11. 2017
Platnost od 13. 11. 2017
Účinnost od 28. 11. 2017
Ruší předpis 11/2002 Sb., REG 02119001, 405/2004 Sb.
Provádí předpis 309/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Předmět úpravy

Nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů. Nařízení se nevztahuje na bezpečnostní značky pro označování nebezpečných látek nebo směsí, výrobků anebo zařízení při jejich uvádění na trh, pokud na toto nařízení vlády výslovně neodkazuje jiný právní předpis

Zrušují se:

  • Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.
  • Nařízení vlády č. 405/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.