296/2020 Sb. - Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
ikona P
Číslo předpisu 296/2020 Sb.
Částka 113
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 6. 2020
Rozeslán dne 30. 6. 2020
Platnost od 30. 6. 2020
Účinnost od 1. 7. 2020
Provádí předpis 2/1969 Sb., 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

1. č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, a

2. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se mění a ruší některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území.