452/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění vyhlášky č. 507/2005 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 452/2008 Sb.
Částka 146
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 17. 12. 2008
Rozeslán dne 29. 12. 2008
Platnost od 29. 12. 2008
Účinnost od 1. 1. 2009
Novelizuje předpis 518/2004 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Změny v ustanoveních:

 • §6, §7 (změny),
 • v §7 odst. 3 písm. d), §11 odst. 2 písm. d) a §15 odst. 2 písm. d) se slovo "mzdy6)" nahrazuje slovy "mzdy nebo platu6) nebo mu podle §192 odst. 1 část věty druhé za středníkem zákoníku práce náhrada mzdy nebo platu nepřísluší".
 • Poznámka pod čarou č. 6 - nové znění,
 • v §7 odst. 3 písm. e), §11 odst. 2 písm. e) a §15 odst. 2 písm. e) se slova "nemocného člena rodiny, za které náleží podpora při ošetřování člena rodiny7)" nahrazují slovy "dítěte nebo péče o ně nebo ošetřování jiného člena domácnosti, za které náleží ošetřovné7),",
 • Poznámka pod čarou č. 7 - nové znění,
 • v §8 odst. 1 písm. b) a v §9 odst. 1 písm. b) se slova "spojené s povinnými revizemi a náklady na" nahrazují slovy "na povinné revize a",
 • Odkaz pod nadpisem části třetí zní: "(§78 odst. 11 zákona)",
 • §13 se zrušuje,
 • §14, §24, §26 (změny),
 • §27 a §28 se včetně nadpisů zrušují,
 • §31 (změny).

Účinnost změn 1.1.2009.