157/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži ČR, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 157/2013 Sb.
Částka 70
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 2. 5. 2013
Rozeslán dne 21. 6. 2013
Platnost od 21. 6. 2013
Účinnost od 1. 9. 2013
Novelizuje předpis 555/1992 Sb.
Ruší předpis 93/2001 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky.
Změny v ustanoveních:

 • §1 až §3 (změny),
 • vkládají se nové §4c a §4d,
 • §10 "Požadování vysvětlení" včetně nadpisu - nové znění,
 • §13 (změny),
 • vkládají se nové §13a "Prokázání totožnosti pověřenému orgánu" a §13b "Vyžadování pomoci" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 8,
 • §17, §19 (změny),
 • vkládá se nový §21a "Pořizování záznamů" včetně nadpisu,
 • vkládá se nový §22a "Držení a používání nebezpečných látek a věcí" včetně nadpisu,
 • §23a (rozsáhlé změny),
 • §23b - nové znění,
 • Poznámky pod čarou č. 6a, č. 6b a č. 6d se zrušují.
Čl. II - Zrušovací ustanovení
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 93/2001 Sb., o hospodářské činnosti Vězeňské služby České republiky, se zrušuje.

Účinnost změn 1.9.2013.