245/2001 Sb. - Vyhláška o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení
ikona P
Číslo předpisu 245/2001 Sb.
Částka 94
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 6. 2001
Rozeslán dne 20. 7. 2001
Platnost od 20. 7. 2001
Účinnost od 20. 7. 2001
Platnost do 31. 12. 2012
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Novelizován předpisem 118/2005 Sb., 52/2010 Sb.
Zrušen předpisem 452/2012 Sb.