530/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Nádrž vodního díla Nechranice
ikona P
Číslo předpisu 530/2004 Sb.
Částka 182
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 29. 9. 2004
Rozeslán dne 20. 10. 2004
Platnost od 20. 10. 2004
Účinnost od 20. 10. 2004
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Nařízením vlády se vymezuje Ptačí oblast Nádrž vodního díla Nechranice.
Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace husy polní (Anser fabalis) a zimujících vodních ptáků.
Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro tyto druhy ptáků v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.
Účinnost 20.10.2004.