207/2010 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu ČR, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
ikona P
Číslo předpisu 207/2010 Sb.
Částka 70
Druh předpisu rozhodnutí
Druh předpisu (podrobně) rozhodnutí prezidenta
Přijat dne 18. 6. 2010
Rozeslán dne 25. 6. 2010
Platnost od 25. 6. 2010
Účinnost od 10. 7. 2010
Provádí předpis 1/1993 Sb., 247/1995 Sb., 131/2000 Sb., 491/2001 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis

  1. k ústavnímu zákonu č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky a

k zákonům:

  1. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
  2. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, a
  3. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Prezident republiky svým rozhodnutím

  1. vyhlašuje volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech č. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76 a 79 a stanoví dny jejich konání na pátek a sobotu 15. a 16. října 2010;
  2. vyhlašuje volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a stanoví dny jejich konání na pátek a sobotu 15. a 16. října 2010;
  3. vyhlašuje volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí a stanoví dny jejich konání na pátek a sobotu 15. a 16. října 2010.

Účinnost 10.7.2010.