401/2010 Sb. - Vyhláška o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu
ikona P
Číslo předpisu 401/2010 Sb.
Částka 143
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 20. 12. 2010
Rozeslán dne 27. 12. 2010
Platnost od 27. 12. 2010
Účinnost od 1. 1. 2011
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Novelizován předpisem 330/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Vyhláška Energetického regulačního úřadu stanoví

  • obsahové náležitosti Pravidel provozování přenosové soustavy v elektroenergetice,
  • obsahové náležitosti Pravidel provozování distribuční soustavy v elektroenergetice,
  • obsahové náležitosti Řádu provozovatele přepravní soustavy v plynárenství,
  • obsahové náležitosti Řádu provozovatele distribuční soustavy v plynárenství,
  • obsahové náležitosti Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu v plynárenství,
  • obsahové náležitosti obchodních podmínek operátora trhu v elektroenergetice, a
  • náležitosti obchodních podmínek operátora trhu v plynárenství.

Účinnost 1.1.2011.