239/2014 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2015
ikona P
Číslo předpisu 239/2014 Sb.
Částka 102
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Českého statistického úřadu
Přijat dne 6. 11. 2014
Rozeslán dne 13. 11. 2014
Platnost od 13. 11. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Platnost do 31. 12. 2023
Provádí předpis 89/1995 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
Předmět úpravy
Vyhláška Českého statistického úřadu stanoví v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie program statistických zjišťování na rok 2015, který je uveden v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.