200/1946 Sb. - Zákon o některých opatřeních v oboru obchodního a společenstevního práva
ikona P
Číslo předpisu 200/1946 Sb.
Částka 87
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon NS
Přijat dne 3. 10. 1946
Rozeslán dne 8. 11. 1946
Platnost od 8. 11. 1946
Účinnost od 8. 11. 1946
Platnost do 31. 12. 1953
Novelizuje předpis I/1943 ř.z.I, 72/1944 Sb.
Ruší předpis 317/1943 Sb., 228/1944 Sb.
Zrušen předpisem 53/1954 Sb.