143/2007 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Semínský přesyp a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 143/2007 Sb.
Částka 52
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 11. 6. 2007
Rozeslán dne 22. 6. 2007
Platnost od 22. 6. 2007
Účinnost od 1. 7. 2007
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Předmět úpravy

  1. Vyhlašuje se Národní přírodní památka Semínský přesyp.
  2. Důvodem zvláštní ochrany je zachování biotopu a populace kozince písečného (Astragalus arenarius) ve společenstvech svazu Corynephorion canescentis vyvinutých na vátých píscích.

Účinnost 1.7.2007.