28/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 28/2014 Sb.
Částka 12
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 17. 2. 2014
Rozeslán dne 24. 2. 2014
Platnost od 24. 2. 2014
Účinnost od 11. 3. 2014
Poznámka k účinnosti Kapitoly 11.02.4a, 11.02.4b, 11.04.2 přílohy č. 1 vyhlášky č. 223/1995 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, pozbývají platnosti uplynutím dne 1.12.2016.
Novelizuje předpis 223/1995 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách.
Změny v ustanoveních:

  • v §1 se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie",
  • poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • v příloze č. 1 (rozsáhlé změny).

Účinnost změn 11.3.2014.

Kapitoly 11.02.4a, 11.02.4b, 11.04.2 přílohy č. 1 vyhlášky č. 223/1995 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, pozbývají platnosti uplynutím dne 1. prosince 2016.